ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CÔNG TY TNHH HOÀNG LAM LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2022-2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CÔNG TY TNHH HOÀNG LAM LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 23-KHĐU ngày 03/06/2022 của Đảng uỷ doanh nghiệp TP. Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ ban hành, triển khai Kế hoạch số 09/KH-CB ngày 20 tháng 6 năm 2022 về tổ chức Đại hội Đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Đề án số 10-ĐACB ngày 20 tháng 6 năm 2022 nhân sự Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Công ty TNHH Hoàng Lam nhiệm kỳ 2022 – 2025 và đã chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội, dự kiến nhân sự trình Đại hội và chi bộ đã thảo luận góp ý các nội dung, phân công đảng viện thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội chi bộ.

Hôm nay, ngày 06 tháng 9 năm 2022, được sự đồng ý của Đảng ủy Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức, Chi bộ Công ty TNHH Hoàng Lam tiến hành Đại hội Đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Chủ tịch Đại hội đề nghị đảng viên tham dự Đại hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của Đảng viên thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết trong Đảng; Đại hội mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng thẳng thắn, chân tình, không lợi dụng dân chủ, phê bình gây mất đoàn kết nội bộ.

Đại hội Đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Hoàng Lam nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội đã bầu đồng chí Hoàng Thị Bích Thảo giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đồng chí Dương Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.
Xin chúc mừng đại hội.

 

Bài trước Bài sau