TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2022-2023

TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2022-2023

Chiều ngày 07/07/2023, Công ty Hoàng Lam trang trọng tổ chức buổi lễ tổng kết năm tài chính 2022-2023 nhằm nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm qua
Trong buổi tổng kết chị Hoàng Thị Bích Thảo - CTHĐTV và anh Nguyễn Nam Anh - TGĐ đã có những chia sẻ quý giá cũng như lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể công nhân viên công ty đã có những đóng góp to lớn vào mục tiêu chung và sự phát triển của công ty.
Bài trước Bài sau