HOÀNG LAM TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2023

HOÀNG LAM TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2023

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể để xảy ra cháy.

Nhằm cung cấp kiến thức về PCCC&CNCH và thực hiện đúng theo Luật PCCC; sáng ngày 02/11/2023, BP. An toàn đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ năm 2023 đến toàn bộ nhân viên công ty do Thượng tá Nguyễn Duy Trường - Cán bộ kiểm tra PCCC&CNCH TP. Thủ Đức thực hiện.

Buổi đào tạo, tuyên truyền giúp nhân viên công ty nắm được kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người./.

 

Bài trước Bài sau