ĐÀO TẠO NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG LAO ĐỘNG

ĐÀO TẠO NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG LAO ĐỘNG

An toàn lao động là giải pháp tất yếu trong công tác phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động trong quá trình làm việc tại các công trình và địa điểm làm việc. Công ty TNHH Hoàng Lam luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu về công tác thực hiện an toàn lao động.

Nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho nhân viên làm công tác quản lý hiện trường có liên quan đến lao động trực tiếp, sáng ngày 04/11/2023, BP An toàn công ty đã tổ chức buổi đào tạo về nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong lao động.

Buổi đào tạo có sự tham gia của hơn 30 anh chị là quản lý, giám sát, đội trưởng tập trung giới thiệu hướng dẫn về các nội dung như:

1. Khái niệm, định nghĩa cơ bản liên quan đến mối nguy và rủi ro;

2. Trách nhiệm trong việc thực hiện công tác nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro;

3. Các bước thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong lao động của tổ chức,

4. Công cụ Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro

5. Một số bài tập liên quan đến buổi đào tạo.

Đây cũng là một trong những khóa đào tạo thường niên của công ty nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao đọng để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn lực của công ty trong giai đoạn hiện nay.

Bài trước Bài sau