Hoàng Lam tham gia, hổ trợ Lễ trồng cây 19/5/2022

Hoàng Lam tham gia, hổ trợ Lễ trồng cây 19/5/2022

Sáng ngày 19/05/2022, cán bộ công nhân viên Hoàng Lam được vinh hạnh tham gia và hổ trợ "Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cùng với sự hiện diện của lãnh đạo các ban ngành.

 

Bài trước Bài sau