“BƯỚC CHÂN HOÀNG LAM – 20 NĂM VÌ MỘT CUỘC SỐNG XANH

“BƯỚC CHÂN HOÀNG LAM – 20 NĂM VÌ MỘT CUỘC SỐNG XANH

Sáng ngày 29/07/2023 Công ty TNHH Hoàng Lam từng bừng phấn khởi tổ chức chương trình “Bước chân Hoàng Lam – Vì một cuộc sống xanh” cự ly 2km.

Chương trình lần này là một hoạt động thiết thực để tạo sân chơi cho cán bộ công nhân viên công ty trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty TNHH Hoàng Lam (09/09/2003 -09/09/2023) và là cơ hội cho công ty Hoàng Lam kết nối cùng cùng các doanh nghiệp trong địa bàn thành phố Thủ Đức.

Đặc biệt chương trình khuyến khích tinh thần thể dục thể thao, nâng cao sứ mệnh cộng đồng và ủng hộ gây quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Kết thúc chương trình đã thu được số tiền 117.410.000đ từ các doanh nghiệp, cá nhân đoàn thể. Toàn bộ số tiền thu được trong chương trình sẽ trao tặng “Quỹ vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc” của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Thủ Đức
 
Sáng ngày 29/07/2023 Công ty TNHH Hoàng Lam từng bừng phấn khởi tổ chức chương trình “Bước chân Hoàng Lam – Vì một cuộc sống xanh” cự ly 2km.

Chương trình lần này là một hoạt động thiết thực để tạo sân chơi cho cán bộ công nhân viên công ty trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty TNHH Hoàng Lam (09/09/2003 -09/09/2023) và là cơ hội cho công ty Hoàng Lam kết nối cùng cùng các doanh nghiệp trong địa bàn thành phố Thủ Đức.

Đặc biệt chương trình khuyến khích tinh thần thể dục thể thao, nâng cao sứ mệnh cộng đồng và ủng hộ gây quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Kết thúc chương trình đã thu được số tiền 117.410.000đ từ các doanh nghiệp, cá nhân đoàn thể. Toàn bộ số tiền thu được trong chương trình sẽ trao tặng “Quỹ vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc” của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Thủ Đức
 
Bài trước Bài sau