HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM TỔ  CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

 
Chiều ngày 14/07/2023, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (Mở rộng) và Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2022-2027)

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hiệp hội, các Hội, CLB thành viên 06 tháng cuối năm 2023; Thảo luận và lấy ý kiến quy hoạch bổ sung nhân sự chủ chốt Hiệp hội Nhiệm kỳ VII (2022-2027).

Cũng trong Hội nghị, đã diễn ra các chương trình như giao lưu trưng bày sản phẩm, phát động giải thưởng sản phẩm, dịch vụ TP.HCM tiêu biểu.

Công ty TNHH Hoàng Lam hân hạnh là một trong những đơn vị tài trợ chính của chương trình.
Bài trước Bài sau