LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIẢI PHÁP TUẦN HOÀN TỪ PHẾ PHẨM CÂY XANH TRONG KHU ĐÔ THỊ ĐH QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIẢI PHÁP TUẦN HOÀN TỪ PHẾ PHẨM CÂY XANH TRONG KHU ĐÔ THỊ ĐH QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 29/12/2023, tại phòng họp nhà khách ĐHQG-HCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác (MOU) giữa trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến đầu tư và công ty TNHH Hoàng Lam nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, phù hợp với chiến lược phát triển và đảm bảo lợi ích của hai bên, cụ thể là:

- Giải quyết tính cấp thiết việc xử lý rác thải công trình như cành nhánh cây, mảng xanh cỏ, kiểng,… tại các khu vực lân cận, rác thải sinh hoạt hữu cơ trong ký túc xá, khu trường học, … để giảm lượng rác thải ra môi trường.

- Tận dụng nguồn nguyên liệu sau khi xử lý tạo giá thể cho việc thay thế đất trồng cây, giảm khai thác tài nguyên đất trong tương lai.

- Cung cấp giá thể sau khi sản xuất thành công với giá thành tốt nhất, vừa khuyến khích giảm việc sử dụng các loại phân bón hóa học gây ảnh hưởng đến môi trường, vừa phần nào đem lại hiệu quả về mặt chi phí cho người sử dụng giá thể, phân bón.

- Sử dụng hiệu quả quỹ đất trống, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp vừa tránh việc tác động và lấn chiếm đất.

- Đem lại môi trường và điều kiện cho học sinh, sinh viên tham quan học tập, trải nghiệm; Là nhân dịp và phương tiện để tuyên truyền việc xử lý và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

- Làm tiền đề cho việc góp phần đem lại cảnh quan và môi trường xanh – sạch – đẹp trong các khu đô thị,…

Đây là sự hợp tác quan trọng trong việc tăng cường trao đổi, giao lưu chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học và phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển, sử dụng cơ sở hạ tầng.

Bài trước Bài sau