HTV9 làm phóng sự về công tác cắt tỉa cây xanh của Hoàng Lam trong mùa mưa bão và Lao động tuổi về hưu

HTV9 làm phóng sự về công tác cắt tỉa cây xanh của Hoàng Lam trong mùa mưa bão và Lao động tuổi về hưu

Để chủ động bảo đảm an toàn cho người dân, giảm thiệt hại từ nguy cơ gãy, đổ cây xanh trong mùa mưa bão, TP.HCM đã liên tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý cắt tỉa, chặt hạ các cây có thể gây nguy hiểm. Đội cắt tỉa cây xanh thuộc Công ty TNHH Hoàng Lam là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, thiết kế, thi công, bảo dưỡng cảnh quan cây xanh chân toàn bộ địa bàn thành phố Thủ Đức và Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị được kiểm tra xử lý cắt tỉa hơn 70 % cây xanh trên địa bàn.
 
Bài trước Bài sau