Hệ thống tưới tự động công viên cầu Sài Gòn

Liên hệ

Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 2

Địa điểm: quận 2, Thành phố Thủ Đức

Công việc: Thiết kế, thi công, bảo dưỡng hàng năm

Quy mô: 4.9 ha

Thời gian: 2013 - hiện tại