Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Liên hệ

Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Địa điểm: quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công việc: Thiết kế, thi công, bảo dưỡng hàng năm

Quy mô: 10.5 ha

Thời gian: 2018 - hiện tại