HOÀNG LAM TẶNG HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 50 TRIỆU ĐỒNG CHO TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

HOÀNG LAM TẶNG HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 50 TRIỆU ĐỒNG CHO TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

HOÀNG LAM TẶNG HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 50 TRIỆU ĐỒNG CHO TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Sáng ngày 28/09/2023, Đại diện công ty TNHH Hoàng Lam – TGĐ Nguyễn Nam Anh đã tham dự chúc mừng lễ khai giảng năm học 2023-2024 của trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và trao tặng quỹ học bổng trị giá 50 triệu đồng cho Tân sinh viên của trường với mục đích giúp đỡ tiếp sức cho các tân sinh viên vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống, tôi luyện và phát triển bản thân để có một tương lai rộng mở hơn, từ đó giúp đỡ cho gia đình và cống hiến cho đất nước.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM là một trong những trường đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt liên quan đến ngành nghề cảnh quan, cây xanh mà công ty đã và đang thực hiện./.

Bài trước Bài sau